Results 1 to 1 of 1

Thread: Conditiile tehnice pentru utilizarea statiilor de radioamator

 1. #1
  radioamator yo3hjv's Avatar
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  KN34BK
  Posts
  6,041
  Rep Power
  10

  Conditiile tehnice pentru utilizarea statiilor de radioamator

  BANDA DE FRECVENTE (P.max. la purtatoare-W) I II III
  135.700 - 137.800 kHz 1 1 1
  1810.000 - 1830.000 kHz 400 200 100
  1830.000 - 1850.000 kHz 400 200 100
  1850.000- 2000.000 kHz 400 200 100
  3500.000 - 3800.000 kHz 400 200 100
  7000.000 - 7100.000 kHz 400 200 100
  7100.000 - 7200.000 kHz 400 200 100
  10100.000 - 10150.000 kHz 400 200 100
  14000.000 - 14250.000 kHz 400 200 100
  14250.000 - 14350.000 kHz 400 200 100
  18068.000 - 18168.000 kHz 400 200 100
  21000.000 - 21450.000 kHz 400 200 100
  24890.000 -24990.000 kHz 400 200 100
  28000.000 - 29700.000 kHz 400 200 100
  50.0000 - 51.0000 MHz 400 200 100
  51.0000 - 52.0000 MHz 400 200 100
  70.0000 - 70.3000 MHz 20 20 20
  144.0000 - 146.0000 MHz 400 200 100
  430.0000 - 432.0000 MHz 200 100 50
  432.0000 - 433.0500 MHz 200 100 50
  433.0500 - 434.7900 MHz 200 100 50
  434.7900 - 438.0000 MHz 200 100 50
  438.0000 - 440.0000 MHz 200 100 50
  1240.000 - 1260.000 MHz 200 100 50
  1260.000 - 1270.000 MHz 200 100 50
  1270.000 - 1300.000 MHz 200 100 50
  2300.000 - 2335.000 MHz 200 100 50
  2335.000 - 2400.000 MHz 200 100 50
  2400.000 - 2450.000 MHz 200 100 50
  3400.000 - 3500.000 MHz 200 100 50
  5660.000 - 5670.000 MHz 200 100 50
  5725.000 - 5830.000 MHz 200 100 50
  5830.000 - 5850.000 MHz 200 100 50
  10.000 - 10.150 GHz 200 100 50
  10.150 - 10.300 GHz 200 100 50
  10.300 - 10.450 GHz 200 100 50
  10.450 - 10.500 GHz 200 100 50
  24.000 - 24.050 GHz 200 100 50
  24.050 - 24.250 GHz 200 100 50
  47.000 - 47.200 GHz 200 100 50
  75.500 - 76.000 GHz 200 100 50
  76.000 - 77.500 GHz 200 100 50
  77.500 - 78.000 GHz 200 100 50
  78.000 - 79.000 GHz 200 100 50
  79.000 - 81.000 GHz 200 100 50
  81.000 - 84.000 GHz 200 100 50
  122.250 - 123.00 GHz 200 100 50
  134.000 - 136.000 GHz 200 100 50
  136.000 - 141.000 GHz 200 100 50
  241.000 - 248.000 GHz 200 100 50
  248.000 - 250.000 GHz 200 100 50

  (2) in cazul benzii 135.700 - 137.800 kHz, pentru definirea nivelului de putere maxim utilizabila se va folosi notiunea de putere aparent radiata (PAR) si nu de putere la purtatoare, in conformitate cu Recomandarea CEPT ERC 62-01.
  (3) in benzile 1810.000 - 1830.000 kHz, 1830.000 - 1850.000 kHz, 1850.000- 2000.000
  kHz, 3500.000 - 3800.000 kHz, 7000.000 - 7100.000 kHz, 7100.000 - 7200.000 kHz,
  10100.000 - 10150.000 kHz, 14000.000 - 14250.000 kHz, 14250.000 - 14350.000 kHz,
  18068.000 - 18168.000 kHz, 21000.000 - 21450.000 kHz, 24890.000 -24990.000 kHz,
  28000.000 - 29700.000 kHz se poate functiona si cu puteri la purtatoare de pana la 1000 W in urmatoarele conditii:
  a) statia de radioamator trebuie sa fie de categoria I;
  b) statia de radioamator trebuie sa fie conforma cerintelor standardului ETSI EN 301 783 indiferent de modalitatea de procurare / asamblare / modificare a acesteia;
  c) fara producerea de perturbatii prejudiciabile altor statii/sisteme de radiocomunicatii;
  d) cu notificarea prealabila, in scris, a structurii teritoriale a ANCOM in raza careia se desfasoara activitatea, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de utilizarea efectiva, a intentiei utilizarii de puteri la purtatoare de pana la 1000 W; notificarea va cuprinde in mod obligatoriu amplasamentul statiei si puterea de emisie. (Text introdus prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 226/2010)
  (3)1in banda 70.00 - 70.30 MHz se va putea functiona cu puteri la purtatoare de pana
  la 20 W in urmatoarele conditii:

  a) largimea de banda a semnalului: 12.5 kHz;
  b) executarea coordonarii prealabile cu Ministerul Apararii Nationale prin intermediul directiilor regionale ale ANCOM, ca urmare a solicitarii depuse in acest sens de catre radioamatori autorizati.
  (4) in benzile 144.00 - 144.40 MHz si 432.00 - 432.30 MHz se va putea functiona cu puteri la purtatoare de pana la 1000 W in urmatoarele conditii:
  a) se va lucra numai pentru experimentari pentru legaturi prin difuzie ionosferica sau reflexie pe luna;
  b) se vor folosi doar antene directive;
  c) statia de radioamator trebuie sa fie de categoria I;
  d) statia de radioamator trebuie sa fie conforma cerintelor standardului ETSI EN 301 783 indiferent de modalitatea de procurare / asamblare / modificare a acesteia;
  e) fara producerea de perturbatii prejudiciabile altor statii/sisteme de radiocomunicatii;
  f) cu notificarea prealabila, in scris, a structurii teritoriale a ANCOM in raza careia se desfasoara activitatea, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de utilizarea efectiva, a intentiei utilizarii de puteri la purtatoare de pana la 1000 W; notificarea va cuprinde in mod obligatoriu amplasamentul statiei si puterea de emisie . (Text introdus prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 226/2010).
  (5) Indiferent de banda in care se lucreaza este obligatoriu sa se evite producerea de perturbatii prejudiciabile altor statii/sisteme de radiocomunicatii; in cazul in care acestea totusi apar, se vor lua toate masurile ce se impun pentru eliminarea acestora cum ar fi:
  a) reducerea puterii de emisie;
  b) introducerea de filtre;
  c) modificarea antenei, sau a sistemului radiant;
  d) schimbarea fiderelor si a elementelor de conectica;
  e) schimbarea amplasamentului;
  f) schimbarea echipamentului de emisie.

  (6) in situatii cu un caracter deosebit (experimentari si concursuri), structurile teritoriale ale ANCOM pot sa aprobe, pentru o perioada determinata, limitata in timp, lucrul cu puteri sporite fata de valorile mentionate pentru statiile din categoria I. (Alineat nou introdus prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 226/2010).
  (7) in cazul statiilor repetoare/baliza radio, puterea de emisie la purtatoare va fi de maxim 100 W iar nivelul acesteia va fi reglat la minimul necesar aisgurarii comunicatiilor.

  Art. 11. - Titularii statiilor de radioamator sunt obligati sa asigure functionarea statiilor de radioamator numai cu respectarea nivelurilor de camp electromagnetic stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.193/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.
  (Articol nou introdus prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 226/2010).

  Art. 2 - Radioamatorii din clasa a III-a restrans vor folosi benzile de frecvente corespunzatoare statiei de categoria a III-a.

  Art. 3 - (1) Modurile de transmisie si clasele de emisie aplicabile sunt in principiu urmatoarele:
  a) TELEGRAFIE(A1A; A2A; F1A; F2A; J2A);
  b) TELEFONIE (A3E; J3E; R3E; F3E);
  c) RTTY (A1B; A2B; F1B; F2B);
  d) DATE (F1D; F2D; J2D);
  e) FACSIMIL ŞI SSTV (A1C; A2C; A3C; J2C; J3C; F1C; F2C; F3C);
  f) TELEVIZIUNE (A3F; C3F; F3F).

  (2) Clasele de emisie sunt codificate conform Regulamentului Radiocomunicatiilor al UIT, App. 1.
  (3) Primul simbol indica tipul modulatiei purtatoarei principale, dupa cum urmeaza:
  a) A: modulatie in amplitudine cu banda laterala dubla;
  b) C: modulatie in amplitudine cu rest de banda laterala;
  c) J: modulatie in amplitudine cu banda laterala unica si purtatoare suprimata;
  d) R: modulatie in amplitudine cu banda laterala unica si purtatoare redusa sau cu nivel
  variabil.
  e) F: modulatie in frecventa.
  f) G: modulatie de faza

  (4) Al doilea simbol indica natura semnalelor care moduleaza purtatoarea principala, dupa cum urmeaza:

  a) 1: un singur canal continand informatia cuantizata sau numerica fara folosirea vreunei subpurtatoare;
  b) 2: un singur canal continand informatia cuantizata sau numerica cu folosirea unei subpurtatoare modulate;
  c) 3: un singur canal continand informatia analogica.

  (5) Al treilea simbol indica tipul informatiei transmise, dupa cum urmeaza:
  a) A: telegrafie pentru receptie auditiva;
  b) B: telegrafie pentru receptie automata;
  c) C: Facsimil;
  d) D: Transmisii de date, telemetrie, telecomanda;
  e) E: Telefonie (inclusiv radiodifuziune sonora);
  f) F: Televiziune (video).


  (6) in cazul claselor de emisii care folosesc modulatia de frecventa, deviatia maxima de frecventa nu trebuie sa depaseasca ± 3 kHz in benzile inferioare frecventei de 29,7 MHz si ± 7,5 kHz in benzile cuprinse intre 29,7 MHz si 440 MHz; in benzile de frecvente de peste 440 MHz se va tine seama de posibilitatile tehnice existente pentru statii de acest gen.

  Art. 4 - (1) in cazul echipamentelor radio utilizate de radioamatori si care sunt comercializate se va aplica standardul european ETSI EN 301 783 care stabileste cerintele tehnice cu privire la conformitatea echipamentelor.
  (2) Aceste echipamente se supun regimului de introducere pe piata, libera circulatie si punere in functiune stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 236/2004.

  Art. 5 - (1) Cerintele tehnice conform ETSI EN 301 783 cu privire la conformitatea echipamentelor sunt dupa cum urmeaza:
  27/55
  a) cerinte cu privire la emisii nedorite conduse;
  b) cerinte cu privire la emisii nedorite radiate;
  c) cerinte cu privire la imunitatea de radiofrecventa condusa.
  (2) Cerinta cu privire la imunitatea de radiofrecventa condusa nu este obligatorie.

  Art. 6 - (1) Cerintele conform ETSI EN 301 783 cu privire la emisii nedorite conduse se refera la acele emisii masurate la portul (borna) de antena al echipamentului in mod de receptie/emisie in asteptare (stand-by) sau orice alta emisie in afara benzii de excludere definita pentru necesarul de largime de banda in modul emisie.
  (2) Limitele pentru modul de emisie sunt conforme cu tabelul de mai jos:

  Domeniul de frecvente Limitele de test
  0,15 MHz la 1,7 MHz maximul dintre -36 dBm sau-60 dBc
  1,7 MHz la 35 MHz maximul dintre -36 dBm sau-40 dBc
  35 MHz la 50 MHz maximul dintre -40 la -60dBc sau -36 dBm
  50 MHz la 1 000 MHz maximul dintre -36 dBm sau -60 dBc
  > 1 000 MHz maximul dintre -30 dBm sau -50 dBc
  Pentru masuratori la frecvente mai mari decat 40 GHz nu se specifica limite de test.

  (3) Daca limitele sunt stabilite in dBc, nivelul de referinta se considera maximul puterii de radiofrecventa la varf de modulatie (Peak Envelope Powe - PEP) a emitatorului masurat la portul (borna) de antena.
  (4) Limitele pentru modul de receptie sau emisie in asteptare (stand-by) sunt conforme cu tabelul de mai jos:
  Domeniul de frecventa Limitele de test
  0,15 MHz la 1 000 MHz -57 dBm
  1 000 MHz -47 dBm
  Pentru masuratori la frecvente mai mari decat 40 GHz nu se specifica limite de test

  Art. 7 - (1) Cerintele conform ETSI EN 301 783 cu privire la emisii nedorite radiate se refera la acele emisii provenind din carcasa echipamentului in mod activ, receptie/emisie in asteptare (stand-by) sau orice alta emisie in afara benzii de excludere definita pentru necesarul de largime de banda in modul emisie.
  (2) Limitele pentru modul de emisie sunt conforme cu tabelul de mai jos:

  Domeniul de frecvente Limitele de test
  30 MHz la 35 MHz maximul dintre -36 dBm sau-40 dBc
  35 MHz la 50 MHz maximul dintre -40 dBm sau -60 dBc sau -36 dBm
  Limita exprimata in dBc descreste liniar cu logaritmul frecventei cuprinse intre 35MHz si 50 MHz.
  50 MHz la 1 000 MHz maximul dintre -36 dBm sau -60 dBc
  1000 MHz maximul dintre -30 dBm sau -50 dBc
  Pentru masuratori la frecvente mai mari decat 40 GHz nu se specifica limite de test.
  (3) Daca limitele sunt stabilite in dBc, nivelul de referinta se considera maximul puterii de radiofrecventa la varf de modulatie (Peak Envelope Powe - PEP) a emitatorului masurat la portul (borna) de antena.
  (4) Limitele pentru modul de receptie sau emisie in asteptare (stand-by) sunt conforme cu tabelul de mai jos:

  Domeniul de frecvente Limitele de test
  30 MHz la 1 000 MHz -57 dBm
  1 000 MHz -47 dBm
  Pentru masuratori la frecvente mai mari decat 40GHz nu se specifica limite de test.

  Art. 8 - (1) Cerintele conform ETSI EN 301 783 cu privire la imunitatea de radiofrecventa condusa se refera la capacitatea receptoarelor, emitatoarelor, transceivere-lor, transpondere-lor si amplificatoarelor de radiofrecventa de a functiona corespunzator in prezenta perturbatiilor de frecventa conduse prin portul (borna) antenei de receptie.
  (2) Aceste cerinte nu se aplica preamplificatoarelor de radiofrecventa cu nivel mic de zgomot ce se intentioneaza a fi plasate direct la antena.
  (3) Limitele pentru imunitatea de radiofrecventa condusa sunt conforme cu tabelul de mai jos:  Fenomen ambiental Domeniul de frecvente pentru echipamentul supus testului
  Caracteristici pentru semnalele nedorite
  Unitati Criterii de performanta
  < 30 MHz
  90 80 0,15 - 1 000 dBV emf % AM (400 Hz) MHz
  Conform sectiunii 5.4.1.1 a standardului ETSI EN 301 783
  Imunitate de radiofrecventa condusa
  > 30 MHz
  80 80 0,15 - 1 000 dBV emf % AM (400 Hz) MHz
  Conform sectiunii 5.4.1.1 a standardului ETSI EN 301 783

  Art. 9 - (1) in conformitate cu prevederile Apendicelui nr. 3 din Regulamentul Radiocomunicatiilor al UIT, nivelele maxime ale radiatiilor neesentiale pentru statiile de radioamator instalate inainte de 1 ianuarie 2003, nivele care vor ramane valabile pana la 1 ianuarie 2012, sunt conforme celor precizate in cadrul prezentului articol.
  (2) Pentru frecvente sub 30 MHz:
  a) nivelul puterii radiatiei neesentiale va fi atenuat cu cel putin 40 dB fata de nivelul puterii medii a semnalului util si nu va depasi 50 mW;
  b) pentru statiile cu puteri medii mai mici de 5 W, nivelul puterii radiatiei neesentiale va fi atenuat cu cel putin 30 dB fata de nivelul puterii medii a semnalului util;
  (3) Pentru frecvente cuprinse intre 30 MHz - 235 MHz:
  a) pentru statiile cu puteri medii mai mari de 25 W, nivelul puterii radiatiei neesentiale va fi atenuat cu cel putin 60 dB fata de nivelul puterii medii a semnalului util si nu va depasi 1 mW;
  b) pentru statiile cu puteri medii mai mici de 25 W, nivelul puterii radiatiei neesentiale va fi atenuat cu cel putin 40 dB fata de nivelul puterii medii a semnalului util si nu va depasi 25 uW;
  (4) Pentru frecvente cuprinse intre 235 MHz - 960 MHz:
  a) pentru statiile cu puteri medii mai mari de 25 W, nivelul puterii radiatiei neesentiale va fi atenuat cu cel putin 60 dB fata de nivelul puterii medii a semnalului util si nu va depasi 20 mW;
  b) pentru statiile cu puteri medii mai mici de 25 W, nivelul puterii radiatiei neesentiale va fi atenuat cu cel putin 40 dB fata de nivelul puterii medii a semnalului util si nu va depasi 25 uW;
  (5) Pentru frecvente cuprinse intre 960 MHz - 17,7 GHz:
  a) pentru statiile cu puteri medii mai mari de 10 W, nivelul puterii radiatiei neesentiale va fi atenuat cu cel putin 50 dB fata de nivelul puterii medii a semnalului util si nu va depasi 100 mW;
  b) pentru statiile cu puteri medii mai mici de 10 W, nivelul puterii radiatiei neesentiale nu va depasi 100 uW;
  (6) Pentru frecvente peste 17,7 GHz, se vor lua toate masurile necesare pentru obtinerea unor nivele cat mai mici pentru radiatiile neesentiale

  Art. 10 - (1) in conformitate cu prevederile Apendicelui nr. 3 din Regulamentul Radiocomunicatiilor al UIT, nivelele maxime al radiatiilor neesentiale pentru statiile de radioamator instalate dupa 1 ianuarie 2003, nivele care vor fi valabile pentru toate statiile de radioamator dupa 1 ianuarie 2012, sunt conforme celor precizate in cadrul prezentului articol.
  (2) Pentru frecvente sub 30 MHz, nivelul atenuarii puterii radiatiei neesentiale se va determina aplicand formula 43 + 10 log (nivelul la varf de modulatie - PEP, al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 50 dB; se va aplica valoarea cea mai putin constrangatoare.
  (3) Pentru frecvente de peste 30 MHz, nivelul atenuarii puterii radiatiei neesentiale se va determina aplicand formula 43 + 10 log (nivelul mediu al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 70 dBc; se va aplica valoarea cea mai putin constrangatoare; in cazul transmisiunilor in salva ( puterea medie se va masura
  prin mediere pe durata salvei)
  Last edited by yo3hjv; 16-03-2013 at 10:08 PM.
  Adrian
  YO3HJV - dar as vrea cu patru litere!
  http://yo3hjv.blogspot.com

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 37
  Last Post: 02-03-2017, 07:19 PM
 2. Ultimile recenzii tehnice din QST
  By 4x1ad in forum Statii radio - radioamatori
  Replies: 3
  Last Post: 21-10-2011, 04:33 PM
 3. Donatie pentru un tanar radioamator
  By yo3hjv in forum DONATII SI CONTRIBUTII LA PROIECTE
  Replies: 2
  Last Post: 24-05-2011, 12:38 PM
 4. Programa de examinare pentru certificat de radioamator echivalent CEPT-HAREC
  By Radioamator in forum Vreau sa fiu radioamator !
  Replies: 0
  Last Post: 30-12-2007, 09:53 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

TeenTelecom - Provider internet fibra optica Bucuresti